Koronavirus a přijatá opatření (aktualizace k 1.9.2020)

Vážení klienti,

na základě nového opatření Ministerstva zdravotnictví od 1. 9. 2020 platí v našich lázních tato pravidla:

 

 • Opět vstupuje v platnost nošení ochranných pomůcek zakrývajících ústa a nos pro všechny klienty, a to ve vnitřních prostorách lázeňských léčeben. Povinnost se nevztahuje na pokoje klientů a lázeňské bazény. Zajistěte si proto prosím před svým příjezdem roušky na celou dobu pobytu.

 

 • Na recepcích Janský Dvůr a Vesna budou umístěny 2 koše na použité roušky: jeden pro látkové roušky a druhý pro jednorázové roušky. Při použití látkových roušek nabízíme „rouškový servis“ v podobě zajištění vyprání látkové roušky s dodržením předepsaných hygienických postupů. Za svou použitou látkovou roušku dostanete jinou čistou roušku.

 

 • Návštěvy klientů jsou umožněny pouze ve venkovních prostorách, na recepcích ve vyhrazeném prostoru se zachováním hygienických opatření a v jednolůžkových pokojích. Návštěvy na pokojích jsou povoleny, pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem za přítomnosti nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Rovněž můžete využít kavárnu Kolonáda, která je otevřena denně (PO-SO v čase
  10.30 – 22.00 hod, NE v čase 8.00 – 20.00 hod).

 

 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do prostor recepce a při odchodu si budou desinfikovat ruce.

 

 • V případě, že bude potřeba klientovi předat osobní věci a ošacení, bude předáno zdravotnickému personálu na recepci Janský Dvůr.

 

 • V budovách lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekcí. Při vstupu do budov a společných prostor jsou všichni klienti povinni provést desinfekci rukou.

 

 • Každý klient i návštěva musí při příjmu podepsat Prohlášení, že si není vědom, že by se v uplynulých 14 dnech setkal s osobou, která byla nakažena nemocí COVID-19 způsobenou novým typem koronaviru, či která se s takovou osobou setkala, či s osobou, která vykazovala známky respiračního onemocnění. A že klienti dodržují nařízení, usnesení a jiná opatření vlády a ministerstev ohledně nošení roušek, vyhýbání se společenskému kontaktu a dalších preventivních opatření atd.

 

 • Před přijetím k pobytu je všem klientům měřena teplota. Teplota se měří i návštěvám, které navštíví pacienta na pokoji.

 

 • V případě projevu infekčního onemocnění mají klienti povinnost okamžitě kontaktovat lázeňský zdravotnický personál či pracovníky recepcí.

 

 • Jsou upřednostňovány bezkontaktní platby platebními kartami či mobilním telefonem.

 

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel pro ochranu zdraví nás všech.

 

Mgr. Martin Voženílek

ředitel

Průběh nemoci připomíná chřipku, zdravému člověku by závažné problémy způsobit neměl, je vhodné striktně dodržovat zásady základní prevence, tzn. dbát na hygienu a mýt ruce mýdlem a vodou, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa a uvážit cestování.

Obnovujeme příjem slevových poukazů se státní podporou. Důležité info zde