Koronavirus a přijatá opatření (aktualizace k 1.4.2020) - Janské Lázně

Koronavirus a přijatá opatření (aktualizace k 1.4.2020)

Vážení klienti,

k již vydaným opatřením přibývá v platnost:

 • Klientům dětské léčebny a léčebny dospělých bude od pondělí 6.4.2020 až do odvolání poskytnut přístup na wifi zdarma. Kódy budete dostávat tak jako doposavad na recepcích.
 • V termínu od 6. do 12.4.2020 je plánovaná odstávka bazénu. Děkujeme za pochopení.
 • Dětská léčebna Vesna bude od pondělí 6.4.2020 přijímat dětské klienty léčebně rehabilitační péče turnusově.
 • Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízením vlády jsme museli přistoupit ke zrušení nebo výraznému omezení kapacit některých skupinových procedur, snažíme upravit procedury tak, abyste byli spokojeni.
 • Omezení počtu pacientů v jednotlivých jídelnách.

I nadále zůstávají v platnosti předešlá nařízení:

 • Od čtvrtka 19.3.2020 do péče nepřijímáme nové lázeňské klienty.
 • Zákaz vycházení bez ochrany obličeje – lidé tak musí mít při pohybu na veřejných prostranstvích zakrytá ústa rouškami, šátky či respirátory.
 • Všichni pacienti mají identifikační pásky, pro kontrolu, že se v budovách nepohybují jiní lidé než pacienti.
 • V SLL JL jsou pro pacienty k dispozici roušky.
 • Zákaz poskytování ubytovacích a jiných služeb v lázních, tj. všem samoplátcům. Vzhledem k nařízení vlády ze dne 16. 3. 2020 o zákazu samoplátců v lázních, nabízíme všem klientům:

– bezplatné posunutí termínů na dobu po ukončení opatření;

– v případě, že klient nebude akceptovat posunutí termínu, přistoupíme v době trvání opatření na bezplatné storno pobytu.

Zaměstnankyně ubytovacích služeb kontaktují klienty s předplacenými pobyty, s možností posunutí termínu.

 • Striktní zákaz návštěv. Na základě příkazu ředitele je vydán zákaz vstupu návštěvám do areálu lázní. U dětí nad 16 let jsou vycházky bez doprovodu vychovatele zakázány, i přes podepsanou Povolenku k individuálním docházkám. Do veškerých budov, kde se nacházejí naši klienti je vstup veřejnosti zakázán, jinak dochází k porušení vládního nařízení. Je potřeba se chovat zodpovědně.
 • V případě, že bude potřeba dítěti bez doprovodu předat léky, které trvale užívá nebo osobní ošacení, bude předáno ošetřovatelskému personálu ve vstupním prostoru před vestibulem do DL Vesna. Doporučujeme, aby zákonní zástupci kontaktovali personál předem telefonicky.
 • Každý klient musí při příjmu podepsat Prohlášení, že si není vědom, že bych se v uplynulých 14ti dnech setkal s osobou, která byla nakažena nemocí COVID-19 způsobenou novým typem koronaviru, či která se s takovou osobou setkala, či s osobou, která vykazovala známky respiračního onemocnění. A že klienti dodržují nařízení, usnesení a jiná opatření vlády a ministerstev ohledně nošení roušek, vyhýbání se společenskému kontaktu a dalších preventivních opatření atd.
 • Před přijetím k léčbě je nově přijatým pacientům ošetřovatelským personálem měřena teplota.
 • Ruší se veškerý kulturní program.
 • Probíhá osvěta a edukace všech klientů a zaměstnanců ohledně hygieny
  a správného mytí rukou.
 • V celém areálu byly rozmístěny zásobníky s desinfekčními gely.
 • Ve všech prostorách lázní probíhá každý den následně po úklidu plošná desinfekce povrchů a podlah.
 • V lázních proběhla prostorová desinfekce aerosolovým postřikem.
 • Všem ubytovaným klientům je v našich lázních zajištěna nepřetržitá zdravotnická péče.
 • Omezení provozu Fitness centra, Aquacentra pro veřejnost, tyto provozy jsou k dispozici pouze v rámci léčebných pobytů hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
 • Kavárna Kolonáda je od 14. 3. 2020 uzavřena.
 • Mateřská a základní škola při dětské léčebně Vesna jsou od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřeny.

V případě, že se rozhodnete ukončit svůj pobyt předčasně (bez náhrady), nebude Vám účtován poplatek. Myslete prosím na to, že je potřeba v SLL JL ukončit neschopenku. Na léčebně dospělých u paní Blanky Dostálkové a na dětské léčebně Vesna u pana Mgr. Jana Mertlíka.

Snažíme se, aby byl chod lázní udržen a aby byla dodržována všechna přijatá preventivně-bezpečnostní opatření. Hodně záleží také na zodpovědnosti nás všech. Žádáme naše klienty a jejich doprovody, aby dodržovala přijatá opatření, tím pádem zachováme bezpečí.

Aktuální informace najdete na našich webových stránkách www.janskelazne.com, na našem facebooku Janské Lázně SPA nebo vám je podají pracovnice ubytovacích služeb:

 499 860 603,604 Dětská léčebna Vesna

499 860 301,303 Léčebna dospělých

 

Děkujeme za pochopení a věřím, že i přes daná omezení bude léčba probíhat k Vaší spokojenosti.

Mgr. Martin Voženílek

ředitel

Průběh nemoci připomíná chřipku, zdravému člověku by závažné problémy způsobit neměl, je vhodné striktně dodržovat zásady základní prevence, tzn. dbát na hygienu a mýt ruce mýdlem a vodou, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa a uvážit cestování.

Koronavirus a přijatá opatření - důležité informace zde