Koronavirus a přijatá opatření (aktualizace k 1.7.2020)

Vážení klienti,

na základě Usnesení vlády o uvolňování opatření spojených se zamezením šíření koronaviru
od 1. 7. 2020 platí v našich lázních tato pravidla:

 • Přijímáme pacienty na lázeňskou i lůžkovou rehabilitační léčbu.
 • Poskytujeme hotelové a veškeré wellness pobyty.
 • Máme otevřeno Fitness centrum i Aquacentrum.
 • Máme otevřenu expozici historie lázeňství v budově bývalé Sokolovny.
 • Máme otevřenu kavárnu Kolonáda.
 • Pořádáme kulturní akce dle specifikace MZ ČR (farmářské trhy, malé promenádní koncerty).

 

 V platnosti jsou následující opatření:

 • Přísný zákaz vstupu veřejnosti do budov lázní.
 • Na základě příkazu ředitele jsou návštěvy klientů umožněny pouze ve venkovních prostorách, ve výjimečných případech na recepcích ve vyhrazeném prostoru se zachováním hygienických opatření. Rovněž můžete využít kavárnu Kolonáda, která je otevřena denně (PO-SO v čase 10.30 – 22.00 hod, NE v čase 8.00 – 20.00 hod). Návštěvy na pokojích jsou přísně zakázány.
 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do prostor recepce a odchodu si budou desinfikovat ruce.
 • V případě, že bude potřeba klientovi předat osobní věci a ošacení, bude předáno zdravotnickému personálu na recepci Janský Dvůr.
 • V budovách lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekcí. Při vstupu do budov a společných prostor jsou všichni klienti povinni provést desinfekci rukou.
 • Zákaz pohybu ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení bez ochrany obličeje – lidé tak musí mít při pohybu ve vnitřních prostorách lázeňských budov a při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné (cizí) osoby, zakrytá ústa rouškami, šátky či respirátory.
 • V SLL JL jsou pro pacienty k dispozici roušky na recepci Janský Dvůr a na recepci dětské léčebny Vesna.
 • Na recepcích Janský Dvůr a Vesna budou umístěny 2 koše na použité roušky: jeden pro látkové roušky a druhý pro jednorázové roušky.
 • V případě, že obdržíte roušku od SLL JL, budete ji vyhazovat do koše pro látkové roušky a recepční Vám vydá novou roušku. Při odjezdu žádáme o její vrácení.
 • V případě, že bude potřeba dítěti bez doprovodu předat léky, které trvale užívá nebo osobní ošacení, bude předáno ošetřovatelskému personálu ve vstupním prostoru před vestibulem do DL Vesna. Doporučujeme, aby zákonní zástupci kontaktovali personál předem telefonicky.
 • Každý klient musí při příjmu podepsat Prohlášení, že si není vědom, že by se v uplynulých 14 dnech setkal s osobou, která byla nakažena nemocí COVID-19 způsobenou novým typem koronaviru, či která se s takovou osobou setkala, či s osobou, která vykazovala známky respiračního onemocnění. A že klienti dodržují nařízení, usnesení a jiná opatření vlády a ministerstev ohledně nošení roušek, vyhýbání se společenskému kontaktu a dalších preventivních opatření atd.
 • Před přijetím k pobytu je všem klientům měřena teplota.
 • V případě projevu infekčního onemocnění mají klienti povinnost okamžitě kontaktovat lázeňský zdravotnický personál či pracovníky recepcí.
 • Jsou upřednostňovány bezkontaktní platby platebními kartami či mobilním telefonem.

 

Aktuální informace najdete na našich webových stránkách www.janskelazne.com, na našem facebooku Janské Lázně SPA nebo vám je podají pracovnice ubytovacích služeb:

 499 860 603, 604 Dětská léčebna Vesna

499 860 301, 303 Léčebna dospělých

 

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel pro ochranu zdraví nás všech.

Mgr. Martin Voženílek

ředitel

Průběh nemoci připomíná chřipku, zdravému člověku by závažné problémy způsobit neměl, je vhodné striktně dodržovat zásady základní prevence, tzn. dbát na hygienu a mýt ruce mýdlem a vodou, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa a uvážit cestování.

Koronavirus a přijatá opatření - důležité informace zde