Konference Cerebrocon 2016 - Janské Lázně

Konference Cerebrocon 2016

Bližší informace zveřejníme v této sekci do konce srpna 2017.

Multioborová dvoudenní konference CEREBROCON

Kdy: 25. a 26. října

Akce je určena především pro zdravotnický personál.

Konferenci může navštívit kdokoliv z příbuzných zdravotnických i nezdravotnických profesí.

Koho může CEREBROCON zaujmout?

CEREBROCON má oslovit lékaře, zdravotní sestry a bratry, fyzioterapeuty, logopedy, psychology, sociální a zdravotně–sociální pracovníky, ergoterapeuty, zdravotní záchranáře a mnoho dalších profesí a zájemců, které témata CEREBROCONU zajímají.

První den věnovaný cévním mozkovým příhodám

První den: 19. října

První den bude věnovaný cévním mozkovým příhodám.

Účastníci konference projdou, společně s přednášejícími, CMP od jejího vzniku přes veškerou zdravotnickou péčipo následný návrat do domácího či jiného prostředí.

Vystoupí uznávaný odborník MUDr. Josef Kraus, CSc.

Vystoupí vážený a uznávaný odborník, MUDr. Josef Kraus, CSc., z kliniky dětské neurologie FN Motol, a pohovoří o CMP u dětských pacientů.

Nejnovější postupy při hospitalizaci a léčbě představí primář MUDr. Michal Bednář, Ph.D.

Aktuálně nejnovější postupy při hospitalizaci a léčbě pacientů, kteří prodělali CMP, představí primář neurologického oddělení trutnovské nemocnice, MUDr. Michal Bednář, Ph.D..

Přednemocniční péči ukážou záchranáři královehradeckého kraje

Neodkladnou přednemocniční péči při prodělání CMP představí zdravotní záchranáři královéhradeckého kraje.

Multioborový přístup při léčení následků CMP představí primářka MUDr. Lenka Smetanová

Multioborový přístup při léčení následků CMP účastníkům konference představí primářka léčebny dospělých MUDr. Lenka Smetanová.

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. pohovoří opřístupu k pacientům a jejich následné rekonvalescenci

Jak efektivně posoudit a překonat strach pacienta po prodělání CMP a zefektivnit následnou rekonvalescenci, to posluchačům představí Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D., z fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Vrchní sestra Monika Dudová nastíní proces ošetřovatelské péče u pacientů po CMP

Ošetřovatelskou péči u pacientů na lůžku po prodělání CMP nastíní vrchní sestra léčebny dospělých v Janských Lázních, Monika Dudová.

A další zajímavé přednášky

Na konferenci dále zazní další velmi zajímavé tematické přednášky, například od logopeda, fyzioterapeuta, kognitivní trenérky, psychologa či sociálního pracovníka.

Druhý den věnovaný tématu multikulturního ošetřovatelství

Druhý den: 20. října

Druhý den se bude zabývat aktuálním tématem, multikulturním ošetřovatelství.

V posledních letech se oštřovatelé starají nejen o české pacienty

V posledních letech se toto odvětví v ošetřovatelství více a více etabluje. V ošetřovatelské péči se zdravotní sestry a lékaři nestarají většinově jen o české pacienty, ale do zdravotnického systému přichází i jiné národnostní a etnické skupiny, u kterých je potřeba brát ohled na různá specifika.

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D. vysvětlí multikulturní ošetřovatelství

Základní definice a vysvětlení, co je to multikulturní ošetřovatelství, přednese PhDr. Lenka Machálková, Ph.D., z fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

O multikulturalismu pohovoří také PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

Z antropologického hlediska představí pojem multikulturalismus a následně přidá případovou studii z českého zdravotnictví, PhDr. Adam Horálek, Ph.D., vedoucí katedry sociálních věd na Univerzitě Pardubice.

O zkušenosti ze zahraničních misí a z armádního lékařství se podělí podplukovník Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. a majorka Mgr. Hana Koďousková

O získané zkušenosti ze zahraničních misí a z armádního lékařství se podělí vedoucí psychiatr 7. polní nemocnice Armády České republiky, podplukovník Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D..

Armádní zkušenosti zdravotní sestry představí hlavní sestra Agentury vojenského zdravotnictví, majorka Mgr. Hana Koďousková.

Lékaři bez hranic, práva pacientů s MUDr. Karlem Mosesem a ošetřovatelství v praxi v čele Mgr. Bohdanou Břegovou, Ph.D.

Praktické zkušenosti z lékařského terénu představí organizace Lékaři bez hranic.

Práva pacientů v léčebné rehabilitaci v různých kulturních prostředích představí MUDr. Karel Moses.

Multikulturní ošetřovatelství v praxi představí zdravotní sestry a fyzioterapeuti, v čele s vrchní sestrou FN Ostrava, Mgr. Bohdanou Břegovou, Ph.D. .

Ohodnocena podle předpisů v systému celoživotního vzdělávání

Akce je ohodnocena podle předpisů jednotlivých stavovských organizací v systému celoživotního vzdělávání a je určena širokému spektru zdravotníků a nejen jim.

    Počet kreditů
Obor Číslo udělené žádosti aktivní – 1. autor aktivní – 2., 3. a další autor pasivní
lékaři 44170 18 16 11
fyzioterapeuti 8284 18 13 8
sestry, zdravotní záchranáři, zdravotně sociální pracovníci KK/1795/2016 18 13 8

Účastnické poplatky

Účastnický poplatek činí 400 Kč/osoba – zahrnuje:

  • dva dny konference
  • dva obědy
  • čtyři coffee breaky
  • vstup zdarma do Aquacentra
  • 50% slevu na lázeňskou masáž

Platba musí být připsána na bankovním účtu Janských Lázní nejpozději v pátek 14. 10. 2016.

Společenský večer

Ve středu 19. 10. od 20:00 poplatek pro všechny účastníky společenského večera činí 100 Kč.

Zájemci o ubytování v Janských Lázních

500 Kč/osoba dvoulůžkový pokoj; 700 Kč/osoba jednolůžkový pokoj; cena zahrnuje jednu noc se snídaní.

Od 01.10.2016 je účtován 100% storno poplatek

Kontaktní osoba:

Bc. Jan Mertlík; 499 860 633; 734 304 205; mertlikj@janskelazne.com

Místo konání akce

Dětská léčebna Vesna, Horní promenáda 268, Janské Lázně

GPS souřadnice: 50.6279231N, 15.7803608E

Těšíme se na Vás v Janských Lázních!

Dárkové poukázky