Léčba dospělých - Janské Lázně

LÉČBA DOSPĚLÝCH

Nabídku samopláteckých pobytů najdete ZDE.

O léčbě

Léčba v Janských Lázních

Přírodními léčivými zdroji Janských Lázní je termální minerální voda a lokální podhorské klima, které jsou využívány v léčebné terapii.

Nezanedbatelným faktorem zdárného léčení je také okolní příroda Krkonošského národního parku, poskytující našim klientů nepřeberné možnosti procházek a dalších aktivit.

Základem léčby je individuální cvičení s fyzioterapeutem podle doporučení lékaře a aktuálního zdravotního stavu klienta.

Využíváme komplexní certifikované metody

Využíváme komplexní certifikované metody jako reflexní lokomoci prof. Vojty, Kabatovu metodu PNF, Bobath koncept, basální podprogramy podle Čápové, SM-systém MUDr. Smíška, cvičení v závěsném systému Redcord, McKenzie metodu, analytické protahování a posilování podle svalového testu či vyšetření spasticity aj.

Tyto metody doplňujeme specificky zaměřeným skupinovým cvičením a fyzikální terapií, jako je elektroléčba včetně elektrostimulace, magnetoterapie a fototerapie (laser, biolampa).

Důraz klademe také na ergoterapii s nácvikem každodenních činností a logopedickou péči.

Nejmodernější a robotická rehabilitace

V naší léčebně nabízíme nejmodernější přístrojovou a robotickou rehabilitaci.

Přístroj Alter G určený pro nácvik chůze s programovatelným odlehčením klienta spočívající v antigravitačním efektu, kdy odlehčená chůze evokuje chůzi po Měsíci.

Přístroj LiteGait umožňuje nácvik chůze s nastavitelným odlehčením pomocní závěsného zařízení, kdy měřící senzory bezdrátově přenášejí data do tabletu k jejich analýze.

Systém Ness L300 Plus reedukuje svalstvo dolní končetiny u pacientů s její sníženou motorickou funkcí, např. po mozkových mrtvicích.

Masáže a vodoléčebné procedury

Do léčebného plánu zařazujeme masáže a vodoléčebné procedury (vanové koupele, plavání a cvičení v bazénech).

K těmto procedurám v balneoprovozu využíváme termální minerální vodu z pramenů Janův a Černý. Složení a teplota vody mají výborné terapeutické účinky.

Tímto přírodním léčivým zdrojem je také plněn rehabilitační bazén v lázeňském Aquacentru.

Další léčebné prostředky

Dalšími léčebnými prostředky, se kterými pracujeme, jsou rašelinové zábaly, parafín, plynové injekce a kineziotaping (aplikace elastických pásek opatřených pryskyřicovým lepidlem, které mohou výrazně zlepšit rozsah pohybu, snížit bolest a otoky).

V léčebně je k dispozici také psycholog a sociální pracovník.

Široké spektrum procedur

Naši klienti mají možnost čerpat z širokého spektra procedur předepsaných nebo doporučených lázeňským lékařem, ale také si mohou, podle svého zvážení, vybrat z volně prodejných procedur využívajících přírodního léčivého zdroje nebo prováděných zkušenými terapeuty a maséry.

Klidné ubytování v příjemném prostředí lázní

Ubytování našim klientům nabízíme v lázeňských budovách, které „dýchají“ atmosférou lázeňského klidu a pohody.

Většina lázeňských budov je v centru lázeňského města, ale vzhledem k poloze v malebném úzkém krkonošském údolí, je to i z těch nejvzdálenějších dependancí do centra lázní jen pár minut chůze.

Téměř všechna zařízení v našich lázních jsou bezbariérová a přizpůsobená imobilním klientům.

Úspěšně léčíme nemoci

V Janských Lázních úspěšně léčíme nemoci pohybového aparátu, včetně stavů po úrazech a operacích, nervová a nervosvalová onemocnění, obrny a roztroušenou sklerózu.

Výborných výsledků dosahujeme také v léčbě nemocí dýchacího ústrojí jako je astma, či stavů po operacích dýchacích cest.

Dále léčíme poruchy látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí a stavy po ukončené léčbě různých typů onkologických onemocnění.

Poskytovaná péče

Kromě lázeňské péče poskytujeme také lůžkovou rehabilitační péči v rámci Odborného léčebného ústavu (OLÚ).

Cílem rehabilitace, poskytované v odborné léčebně, je obnovit maximální funkční zdatnost klienta.

Délka pobytu se může více přizpůsobit jeho zdravotnímu stavu. Mohou ho absolvovat i pacienti, kteří se kvůli závažnosti zdravotního stavu nedostanou do lázní.

Typy lázeňská péče

V našich lázních poskytujeme čtyři typy lázeňské péče a záleží na Vás, vašem lékaři a zdravotní pojišťovně, který typ zvolíte.

Jednotlivé typy péče se liší způsobem proplácení zdravotní pojišťovnou.

Komplexní léčba

Náklady na léčení

Zdravotní pojišťovna hradí veškeré náklady na léčení, stravování a ubytování

Získání komplexní péče

Pro získání komplexní lázeňské péče požádejte svého ošetřujícího lékaře o vystavení Návrhu na lázeňskou péči, který nám bude zaslán po potvrzení revizním lékařem vaší zdravotní pojišťovnou.

Termín nástupu

Nástupní termín, který vám určíme, je závazný a může být změněn pouze ze závažných důvodů. Komplexní léčbu s l. pořadím naléhavosti musíte nastoupit nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, s II. pořadím naléhavosti do tří měsíců od data jeho vystavení.

Důležité informace

Za důležité považujeme popis pohybových možností pacienta a informaci, zda používá protetickou pomůcku jako berle, chodítko či invalidní vozík. Tyto informace slouží při rozhodování o ubytování pacienta (vzdálenost od rehabilitačních provozů, členitost terénu).

Rehabilitační léčba

Náklady na léčení

Zdravotní pojišťovna hradí veškeré náklady na léčení, ošetřovatelskou péči, stravování a ubytování. Nehradí dopravu do našeho zařízení a zpět, pokud není indikována ošetřujícím lékařem.

Získání rehabilitační péče

Pro získání lůžkové rehabilitační péče požádejte svého ošetřujícího lékaře o vystavení Návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, který nám bude zaslán po potvrzení revizním lékařem vaší zdravotní pojišťovnou.

Termín nástupu

Typ pobytu I musí pacient nastoupit do 10 dnů od propuštění z nemocnice, typ II musí pacient nastoupit do 1 měsíce, typ III musí pacient nastoupit do 3 měsíců od data vypsání návrhu. Nástupní termín, který vám určíme, je závazný a může být změněn pouze ze závažných důvodů po předchozí domluvě. Termín nelze rezervovat.

Důležité informace

Za důležité považujeme popis pohybových možností pacienta a informaci, zda používá protetickou pomůcku jako berle, chodítko či invalidní vozík. Tyto informace slouží při rozhodování o ubytování pacienta (vzdálenost od rehabilitačních provozů, členitost terénu).

Příspěvková léčba

Náklady na léčení

Zdravotní pojišťovna hradí pouze náklady na léčení, což znamená, že ubytování a stravování si hradíte z vlastních prostředků.

Získání příspěvkové léčby

Požádejte svého ošetřujícího lékaře o vystavení Návrhu na lázeňskou péči, po jehož schválení revizním lékařem vaší zdravotní pojišťovny nám jej zašlete spolu se svými požadavky na kvalitu ubytování naší přijímací kanceláři. Ta vám písemně potvrdí vaše požadavky a zašle podrobnější informace k lázeňskému pobytu.

Termín nástupu

Příspěvkovou lázeňskou péči musíte nastoupit nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu na lázeňskou péči.

Důležité informace

Za důležité považujeme popis pohybových možností pacienta a informaci, zda používá protetickou pomůcku jako berle, chodítko či invalidní vozík. Tyto informace slouží při rozhodování o ubytování pacienta (vzdálenost od rehabilitačních provozů, členitost terénu).

Samoplátecká léčba

Náklady na léčení

Veškeré náklady si hradíte sami.

Získání samoplátecké léčby

Samopláteckou lázeňskou péči si u nás objednejte napřímo přes naši webovou stránku nebo emailem, kde uvedete své požadavky na termín lázeňské péče, délku pobytu, standart ubytování a stravování.

Vaši objednávku písemně potvrdíme a zároveň Vám podáme bližší informace k pobytu v našich lázních.

Léčebně rehabilitační péče pro dospělé

Cílem této péče je obnovení maximální funkční zdatnosti pacienta a může být poskytována:

1. pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, tj. přímým překladem z lůžkových odd. nemocni zejména u těchto diagnóz:

 • stavy po CMP po odeznění akutního stadia nemoci
 • stavy po úrazech, operacích a dlouhodobé imobilizaci
 • poruchy hybnosti /plegie, parézy/ nejrůznějšího původu
 • stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách
 • stavy po operacích na páteři /spondylochirurgické výkony/
 • dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů

2. pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním:

 • neúspěšně ambulantně léčeným s uvedením, jak ambulantní RHB probíhala (léčebné postupy)
 • jako jsou dekompenzovaní revmatici, vertebropati, dekompenzovaná chronická kořenová dráždění bez indikace k operaci i jiná dekompenzovaná neurologická onemocnění apod.

Důležitá informace pro pacienty OLÚ

Prosíme pacienty nastupující do Odborného léčebného ústavu na rehabilitační lůžko, aby si s sebou v den nástupu přivezli seznam aktuální medikace (léků, které aktuálně užíváte) ne starší než 10 dní s přesným dávkováním léků, který bude potvrzen praktickým či odborným lékařem včetně data a razítka příslušného lékaře. Z důvodu bezpečnosti pacientů nebudou pacienti bez tohoto potvrzení přijati k léčbě.

Návrhová činnost

 • návrh vystavuje buď ošetřující lékař v nemocnici nebo praktický lékař/praktický lékař pro děti a dorost (PL/PLDD)na základě doporučení specialisty (ortoped, RHB lékař, neurolog, chirurg atd.)
 • vyplněný formulář zašle ošetřující lékař nemocnice nebo PL/PLDD na zdravotní pojišťovnu ke schválení revizním lékařem
 • u hospitalizovaných pacientů se nemusí čekat na doručení schválení, stačí pouze informovat pojišťovnu! Pacient musí nastoupit nejpozději 10 dní po propuštění z nemocnice
 • v indikovaných případech je možné schválit i doprovod (zejména u dětí)

Ubytování

Hlavní dvě lázeňské budovy sloužící pro ubytování dospělých klientů LÁZEŇSKÝ DŮM a JANSKÝ DVŮR se nacházejí v centru Janských Lázní na Náměstí Svobody, kde je rovněž lázeňský hotel TERRA*** Superior.

V těsné blízkosti centra jsou potom další dependance ČECHIE, BELLEVUE a EVROPA; dependance RÉVA a SLOVAN jsou potom v pohodlně dochozí vzdálenosti od centra.

Pokoje jsou vybaveny barevným TV-Sat, radiobudíkem, ledničkou, příručním trezorem a telefonem. Pro pacienty zdravotních pojišťoven je toto vybavení nadstandardní za příplatek.

Lázeňský Dům

oslavit

Poloha

Lázeňský Dům se nachází v centru.

Ubytování

Počet lůžek: 69

 • 10 dvoulůžkových pokojů se sprchou a WC
 • jeden jednolůžkový pokoj bez příslušenství
 • ostatní pokoje dvoulůžkové bez příslušenství

Vybavení

 • sociální zařízení jsou na oddělení

V budově je centrální balneoprovoz, rehabilitační oddělení, elektroléčba, ordinace lékařů, RTG a biochemická laboratoř, jídelna.

Janský Dvůr

Poloha

Janský Dvůr se nachází v lázeňském centru.

Ubytování

Počet lůžek: 114

 • dva jednolůžkové pokoje se sprchou a WC
 • ostatní pokoje dvoulůžkové většinou se sprchou a WC

V objektu je centrální přijímací kancelář, recepce s nepřetržitou službou, ordinace lékařů a 2 jídelny.

Veškerá zařízení jsou řešena bezbariérově, jsou přístupná těžce hybným pacientům i pacientům na invalidních vozících. Zajištěna je stálá sesterská a lékařská služba. Lázeňské budovy Lázeňský dům a Janský dvůr jsou propojeny spojovací chodbou. V obou budovách se nachází několik výtahů.

TERRA*** Superior

hotelové ubytování

Poloha

Lázeňský hotel TERRA*** Superior se nachází v lázeňském centru. Budova je propojena spojovací chodbou s Lázeňským domem.

Ubytování

Počet lůžek: 70

 • dva apartmány
 • dvoulůžkové pokoje se sprchou nebo koupelnou a WC

Stravování

Klienty lázní se stravují v centrální jídelně Centrum, které je umístěna naproti hotelu.

Procedury

Probíhají v Lázeňském domě a Janském Dvoře.

Lázeňská dependance ČECHIE

Poloha

Lázeňská dependance Čechie se nachází v centru lázeňské oblasti.

Ubytování

Počet lůžek: 24

 • 8 dvoulůžkových pokojů s koupelnou, sprchou a WC společnými vždy pro dva pokoje
 • 6 jednolůžkových pokojů bez příslušenství
 • jeden dvoulůžkový pokoj bez příslušenství

Vybavení

 • sociální zařízení jsou na poschodí
 • budova je jednoposchoďová, bez výtahů
 • v objektu jsou na poschodích čajové kuchyňky

Stravování

Klienti lázní se stravují v centrální jídelně Centrum, která je od penzionu vzdálena cca 3 min.

Procedury

Probíhají v Lázeňském domě a Janském Dvoře od penzionu vzdálených cca 3 min.

Lázeňská dependance BELLEVUE

Poloha

Lázeňská dependance BELLEVUE je vzdálena cca 5 min od lázeňského centra po hlavní komunikaci.

Ubytování

Počet lůžek: 21

 • dva jednolůžkové pokoje se WC
 • jeden jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení
 • ostatní pokoje jsou dvoulůžkové bez příslušenství

Vybavení

 • sociální zařízení jsou na poschodích

Stravování

Klienti lázní se stravují v centrální jídelně Centrum.

Procedury

Probíhají v Lázeňském domě a Janském Dvoře

Lázeňská dependance EVROPA

Poloha

Lázeňská dependance EVROPA se nachází cca 5 min od lázeňského centra po hlavní komunikaci.

Ubytování

Počet lůžek: 55

 • 2 apartmány
 • 2 dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
 • ostatní pokoje jsou jednolůžkové se sprchou a WC
 • několik je bez příslušenství

Vybavení

 • v jednotlivých poschodích jsou čajové kuchyňky
 • v budově je k dispozici výtah

Stravování

Klienti lázní se stravují v centrální jídelně Centrum.

Procedury

Probíhají v Lázeňském domě a Janském Dvoře

Lázeňská dependance RÉVA

Poloha

Lázeňská dependance RÉVA se nachází mimo lázeňské centrum ve vzdálenosti cca 7 min.

Ubytování

Počet lůžek: 80

 • 10 jednolůžkových pokojů se sprchou a WC
 • ostatní pokoje jsou dvoulůžkové s koupelnou, sprchou a WC

Vybavení

 • na poschodích jsou čajové kuchyňky
 • v budově je k dispozici výtah

Stravování

Klienti lázní se stravují v centrální jídelně Centrum.

Procedury

Probíhají v Lázeňském domě a Janském Dvoře.

Stravování

Strava pro pacienty se připravuje dle lázeňského dietního systému.

Informace pro klienty

Všichni nastupující pacienti při prvním příchodu na jídlo předkládají servírce kartičku se jménem a dietou určenou lékařem. Servírka informuje o časovém rozvrhu vydávání stravy a přiřazuje místo v jídelně.

Strava je podávaná 3x denně. Snídaně, oběd a večeře možnost výběru ze 2 jídel; k obědům a večeřím jsou podávána teplá jídla, studené večeře se podávají ve čtvrtek a neděli. Příprava je prováděna v centrální kuchyni v suterénu jídelny Centrum. Odsud se rozváží na jednotlivé kuchyňky. Kuchyně i jednotlivé kuchyňky odpovídají hygienickým předpisům. Stravování probíhá v Janském Dvoře, v Lázeňském Domě pro klienty ubytované na 2. patře Lázeňského Domu a v centrální jídelně Centrum.

Nutriční terapeutky jsou k dispozici denně pondělí až pátek v salonku č. II v centrální jídelně Centrum. V průběhu týdne navštěvuje nutriční terapeutka během obědů jídelny v Lázeňském Domě a v Janském Dvoře.

Dietní systém pro pacienty nabízí:

(systém je platný od 1. 1. 2015 a týká se pouze Léčebny dospělých)

Základní diety

Dieta č. 3 -Racionální

Podává se pacientům, u kterých není potřeba žádného dietního omezení, tzn. jsou schopni přijímat normální stravu. Většinou se jedná o pacienty s ortopedickým, plicním, nosním, ušním a psychiatrickým onemocněním, tzn. ve všech případech, kde není léčen trávicí trakt, nebo léčena metabolická funkce organismu.

V našich lázních mají pacienti bez dietního omezení možnost výběru ze dvou menu.

Dieta č. 4,2 – Šetřící s omezením tuků

Podává se pacientům, u kterých odeznívá akutní stadium onemocnění slinivky břišní a při onemocnění jater, žlučníku či v období rekonvalescence žloutenky.

Dieta je plnohodnotná, lehce stravitelná, dlouhodobě uživatelná, má snížený obsah tuku, proto má také mírně protisklerotický charakter. Dietu lze zároveň použít při funkční žaludeční dyspepsii, chronické gastritidě, vředové chorobě žaludku a dvanáctníku, při chronických chorobách jater, zánětu tlustého střeva v klidovém období bez průjmu, vleklé pankreatitidě a v pozdějším stadiu po prodělaném infarktu myokardu.

Dieta č. 8 – Redukční

Podává se pacientům, kteří trpí obezitou.

Ze stravy jsou vyloučeny potraviny, které obsahují volné koncentrované cukry (cukr, med, čokoláda…), omezují se dávky potravin, které obsahují škrob ve formě polysacharidů (mouka, knedlíky, krupice…). Dále jsou ze stravy cíleně vyloučeny volné tuky a omezen musí být také příjem potravin obsahujících tzv. skryté tuky.

Hlavní jídlo se podává bez polévky, protože polévky podporují chuť k jídlu a představují zvýšení denního množství přijaté energie.

Dieta č. 9 – Diabetická

Je určena pacientům s onemocněním diabetes mellitus.

Strava má být plnohodnotná, pestrá. Mělo by být dodrženo správné časové rozložení mezi jednotlivými chody jídel. U pacienta se omezují dávky potravin, které obsahují složené cukry (škrob, mouka…), vylučují se potraviny, které obsahují sacharidy (med, džem, čokoláda…) a koncentrovaný cukr.

Tato dieta je základním léčebným prostředkem a je určena k trvalému dodržování. Důležité je rozdělit jídlo do šesti dávek denně, abychom zabezpečili rovnoměrný příjem sacharidů.

U obézních diabetiků ve vyšším věku má vést k redukci váhy omezení množství sacharidů. Velice důležitá je tzv. druhá večeře u diabetiků na inzulinoterapii.

Dieta č. 9S – Diabetická šetřící

Podává se při onemocnění diabetes mellitus ve spojení s některým onemocněním trávicího traktu.

Ze stravy se vylučují cukry, je omezen příjem tuků, složení a úprava je lehce stravitelná, nenadýmavá a plnohodnotná.

Doplňkové speciální diety

Dieta č. 5S – Při akutním průjmu, zvracení

Dieta je připravena pro období probíhajícího průjmu či zvracení.

V této době budou podávány pouze suchary, černý čaj, banán, rýže vařené, mrkev vařená, bramborová kaše.

Dieta č. 5 – Bezezbytková

Připravena pro rekonvalescenci po období průjmů či zvracení na dobu 2-3 dnů po odeznění obtíží (přechod z diety 5S na normální stravu).

Dieta bezlepková

Podává se pacientům s onemocněním tenkého střeva (celiakální sprue).

Hlavní zásadou léčby je dodržování dlouhodobé bezlepkové diety.

Ze stravy je nutné vyloučit potraviny, které obsahují lepek. Ten je hlavní součástí zrn obilovin – pšenice, ječmene, žita a ovsa.

Dieta při intoleranci laktózy – Bezlaktózová

Předepisována je při všech stavech, které jsou podezřelé z nedostatku enzymu laktázy. Jedná se o stavy vrozené, které se projevují těžkým průjmem po mléku.

V lehčích případech stačí vyloučit ze stravy mléko a podávat mléko bezlaktózové či mléčné výrobky, při těžších případech jsou ze stravy vyloučeny i mléčné výrobky.

Vápník je v takovém případě nutné dodávat medikamentózně, především v období kojení, růstu a v těhotenství.

Příplatky za diety

Základní diety (č. 3, 4,2, 8, 9, 9S)

 • jsou v jídelníčku pevně dané
 • pro pacienty připravované bez příplatku.

Doplňkové speciální diety (č. 5S, 5, bezlepková, bezlaktózová)

 • bez příplatku poskytovány pouze v případě, že je strava předepsána lékařem (př. diagnostikovaná celiakie).

Doplňující informace

Pokud pacient žádá o speciální stravu bez předpisu lékaře, nebo která není součástí dietního systému SLL Janské Lázně, s. p., bude mu poskytnuta za příplatek 100 Kč na den.

Kašovitou či mletou úpravu stravy lze domluvit pro všechny druhy diet.

Máte stanovenou dietu?

Informujte nutriční terapeutku na tel. č. 499 860 161, e-mail: dietka@janskelazne.com.

Ceníky doplatků

Klienti na komplexní lázeňské léčbě

Ceník nadstandardních a doplňkových služeb
poplatky za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou pro klienty na komplexní lázeňské léčbě.
platný od 15. 2. 2017

Klienti odborného léčebného ústavu

Ceník nadstandardních a doplňkových služeb
poplatky za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou pro klienty odborného léčebného ústavu.
platný od 15. 2. 2017

Klienti na příspěvkové lázeňské léčbě

Ceník ubytování a doplňkových služeb
za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou pro klienty na příspěvkové lázeňské léčbě.
platný od 15. 2. 2017

Užitečné informace

Co se bude dít před nástupem do lázní?

Předvolání a termín nástupu

Předvolání k nástupu na léčení obdržíte přímo z našeho léčebného zařízení, Státní léčebné lázně Janské Lázně. Termín nástupu je závazný a může být změněn pouze po předchozí včasné domluvě ze závažných důvodů.

O termínu nástupu Vás budeme informovat dopisem 5 až 10 dnů před nástupem nebo Vás budeme kontaktovat telefonicky.

Komplexní lázeňská péče a léčebně rehabilitační péče

Komplexní lázeňská péče (KLP) a léčebně rehabilitační péče (OLÚ) je určena klientům, kterým pobyt hradí plně zdravotní pojišťovna (ZP).

ZP hradí celodenní stravování, standardní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji (bez nároku na nadstandardní vybavení), lékařské vyšetření, procedury a příp. ošetřovatelskou péči (OLÚ).

ZP nehradí dopravu do našeho zařízení a zpět, pokud není indikována ošetřujícím lékařem (OLÚ). Klient je během pobytu v pracovní neschopnosti.

Příspěvková lázeňská péče

Příspěvková lázeňská péče (PLP) je určena klientům, kterým zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu.

Ubytování a stravování si klient hradí sám a během pobytu není v pracovní neschopnosti.

Léčbu a ubytování musí mít klient ve stejném zdravotnickém zařízení, nelze se ubytovat mimo toto zařízení nebo na léčbu docházet z domova.

Jiný druh ubytování

Pokud klient požaduje jiný druh ubytování (např. jednolůžkový pokoj), než který je hrazen zdravotní pojišťovnou dle smlouvy, případně jiné nadstandardní služby, zaplatí si doplatek z vlastních prostředků.

Ceník ubytování a doplňkových služeb naleznete v ceníku.

Dodržujete dietu?

V případě, že dodržujete dietu, sdělte ji prosím v dostatečném předstihu před nástupem nutriční terapeutce.

tel. 499 860 161 či dietka@janskelazne.com

Jestliže Vaše dieta vyžaduje speciální přípravu a není součástí našeho lázeňské dietního systému, bude připravena na Vaše přání za poplatek 50 Kč/den.

Více naleznete v sekci „Stravování“.

Mohu si před přijetím návrhu na léčbu zarezervovat termín pobytu?

Ano, pokud Vám byla lékařem navržena komplexní či příspěvková lázeňská léčba. V případě návrhu na léčebně rehabilitační péči rezervace termínu možná není.

Rezervační poplatek činí 1000 Kč.

 • Rezervaci není možné provádět na rehabilitační oddělení (OLÚ)
 • Rezervace musí být provedena písemně na adresu přijímací kanceláře (email, pošta)
 • Po přijetí rezervace bude klientovi přidělen variabilní symbol pro zaslání platby
 • Originál návrhu schváleného pojišťovnou musí být na adresu lázní doručen nejpozději 14 dní před plánovaným nástupem
 • Č. účtu pro Vaše platby 107-3460830287/0100

 Vrácení rezervačního poplatku ve výši 500 Kč:

 • V případě nedodržení lhůty pro přijetí návrhu
 • V případě neschválení návrhu ze strany pojišťovny
 • V případě kratší platnosti schváleného návrhu, než je domluvený termín

Vrácení rezervačního poplatku ve výši 1000 Kč:

 • V případě nemožnosti nastoupit ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem (případně po konzultaci s lékařem lázní)
 • V ostatních individuálních případech

Kontakt:

Přijímací kancelář – tel.: 499 860 304, pkdospeli@janskelazne.com

Co s sebou na lázeňskou léčbu?

 1. Cvičební oděv, pevnou sportovní obuv, plavky, koupací čepici, domácí obuv a toaletní potřeby. V případě potřeby si sebou vezměte vysoušeč vlasů, který není na pokojích k dispozici.
 2. Poslední lékařské zprávy a nálezy, došlo-li ke změně zdravotního stavu od podání návrhu.
 3. Používáte-li protetickou pomůcku (ortézy, berle, chodítko i invalidní vozík).
 4. Veškeré léky, které užíváte nejméně na dobu 4 týdnů (injekce, tablety).

 

Co s sebou na rehabilitační léčbu v Odborném léčebném ústavu (OLÚ)?

 1. Cvičební oděv, pevnou sportovní obuv, plavky, koupací čepici, domácí obuv a toaletní potřeby. V případě potřeby si sebou vezměte vysoušeč vlasů, který není na pokojích k dispozici.
 2. Osušky, ručníky.
 3. Poslední lékařské zprávy a nálezy, došlo-li ke změně zdravotního stavu od podání návrhu.
 4. Používáte-li protetickou pomůcku (ortézy, berle, chodítko i invalidní vozík).
 5. Seznam aktuální medikace (léků, které aktuálně užíváte) ne starší než 10 dní s přesným dávkováním léků, který bude potvrzen praktickým či odborným lékařem, včetně data a razítka příslušného lékaře.Z důvodu bezpečnosti klientů nebudou klienti bez tohoto potvrzení k léčbě přijati.

Co se bude dít v den nástupu do lázní?

Do lázní přijeďte do 12:00 a hlaste se v budově Janský Dvůr v přijímací kanceláři (naproti recepci).

S sebou mějte občanský průkaz, kartičku Vaší zdravotní pojišťovny, průkazku ZTP/P, předvolání na léčení s podepsaným prohlášením na jeho zadní straně, příp. poslední lékařské zprávy a nálezy, došlo-li ke změně zdravotního stavu od podání návrhu na léčbu a seznam aktuálně užívaných léků potvrzený lékařem (nástup do OLÚ).

Dodržení nástupu do 12:00 je nutné z důvodu vstupní lékařské prohlídky. Prvním stravováním je oběd, který se v den nástupu podává mezi 13 a 14 hodinou.

přijímací kanceláři uhradíte poplatek ve výši 15 Kč/den, který je vybírán lázeňským zařízením pro obec. (Poplatek nehradí mj. osoby mladší 18 let, osoby starší 70 let a pacienti s průkazem ZTP/P a jejich průvodci.) Případně poplatky za předem vyžádanou speciální dietu mimo rámec lázeňského dietního systému.

Práva a povinnosti pacienta

Zdravotní a sociální služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.

Pacient má právo na poskytování zdravotních a sociálních služeb na náležité odborné úrovni.

Pacient má při poskytování zdravotních a sociálních služeb dále právo:

 1. na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních a sociálních služeb.
 2. zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb.
 3. vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby, to neplatí  jde-li o poskytování neodkladné péče.
 4. být seznámen s domácím řádem zdravotnického zařízení.
 5. na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejichž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou.
 6. na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům, tak že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí.
 7. na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 8. pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívajícími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 9. pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to takovým způsobem, aby nebyla narušována práva ostatních pacientů.
 10. znát jméno popřípadě jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky.
 11. odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
 12. přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s domácím řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 13. má právo, aby byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
 14. přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 15. pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním výkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.
 16. souhlas s poskytnutím zdravotních a sociálních služeb se pokládá za svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku.

Pacient má při poskytování zdravotních a sociálních služeb dále právo:

 1. dodržovat navržený individuální léčebný postup
 2. řídit  se domácím řádem
 3. pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o
 4. užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních a sociálních služeb.
 5. nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod
  vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 6. uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.

Indikace

Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči pro dospělé

Ind. sk. I/I* – ZHOUBNÉ NÁDORY

Do 12 měsíců po ukončení protinádorové léčby. KLP-21 dnů.
Opakování možné pouze u Hodgkinovy nemoci, opakování možné 1x v průběhu 36 měsíců od základního pobytu.

Ind. sk. IV – NEMOCI PORUCH VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

IV/2 Stavy po totální thyreoidektomii. Do 6 měsíců po chirurgickém zákroku. KLP-21 dnů, PLP-21 dnů, opakování jen u komplikací.
IV/3 Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy. Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu, KLP-21 dnů.

Ind. sk. V – NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

V/1 Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích (do 6 měsíců od operace). Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po chirurgickém zákroku. Dolní cesty dýchací KLP-28 dnů, horní cesty dýchací KLP-21 dnů.
V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, stavy po fonochirurgické léčbě. KLP-21 dnů, při opakování PLP-21 dnů.
V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic. Do 4 měsíců od ukončení hospitalizace, KLP-21 dnů.
V/4 Bronchiektazie, recidivující záněty dolních cest dýchacích. KLP-21 dnů s možností prodloužení, opakování možné 1x za rok.
V/5 Asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc. KLP-28 dnů, FEV méně než 60% nebo kortikoidy systémově více než 6 měsíců. PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok.
V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení. KLP- 28 dnů, PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok.
V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací. KLP-21 dnů, v případě nemoci z povolání KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok.

Ind. sk. VI – NEMOCI NERVOVÉ

VI/1 Chabé obrny, postpoliomyelitický syndrom, obrna lícního nervu. KLP-28 dnů, u polio opakování možné 1x za rok.
VI/2 Polyneuropatie. KLP-28 dnů, PLP-21 dnů SS 0-3, nutno EMG, možno opakovat 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem. KLP-21 dnů, po neúspěšné 6-ti týdenní ambulantní léčbě nebo do 3 měsíců po ukončení hospitalizace. Opakovaní možné jako PLP-21dnů.
VI/4 Zánětlivé onemocnění CNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x za 36 měsíců.
VI/5 Parézy po CMP. KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x do 36 měsíců od začátku prvního pobytu.
VI/6 Stavy po operacích a poraněních CNS a PNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace nebo úrazu, opakování možné 1x za 36 měsíců.
VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi. KLP-28 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/8 Nervosvalová onemocnění. KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok.
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/10 DMO. KLP-28 dní, do 21 let věku opakování možné 1x ročně, od 21 let věku opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/11 Parkinsonova nemoc. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

Ind. sk. VII – NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU

VII/3* Ostatní séronegativní spondylartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče. KLP-28 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x za rok.
VII/5* Osteoporóza. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VII/6* Bolestivé syndromy šlach, burz, úponů svalů a kosterních svalů nebo kloubů. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, u nemocí z povolání opakování možné 1x za rok.
VII/7* Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči, III. st.. KLP- 21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců, u kontraindikované operace 1x za rok.
VII/8* Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie. KLP- 21 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VII/9* Chronický vertebrogenní algický syndrom. KLP-21 dnů, PLP-21dnů do 3 měsíců po ukončení hospitalizace nebo po 6-ti týdenní neúspěšné ambulantní léčbě.
VII/10 Stavy po totální endoprotéze. KLP-28 dnů, do 3 měsíců od operace nebo úrazu, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.
VII/11 Stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

U vybraných indikací v odůvodněných případech může revizní lékař prodloužit komplexní lázeňskou léčbu nad základní dobu pobytu.

Indikace označené * nejsou v našich lázních smluvené pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207).

Diagnózy pro léčebně rehabilitační péči

Odborný léčebný ústav pro dospělé

Cílem léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně (OLÚ) je obnovení maximální funkční zdatnosti klienta a může být poskytnuta pacientům

a) Pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, tj. přímým překladem z lůžkových oddělení nemocnic, zejména u těchto diagnóz:

 1. stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci
 2. stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách
 3. stavy po úrazech, operacích a dlouhodobé imobilizaci
 4. poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu
 5. stavy po operaci páteře (spondylochirurgické výkony)
 6. dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů

b) Pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním:

 1. neúspěšně ambulantně léčení s uvedením, jak ambulantní rehabilitace probíhala (léčebné postupy)
 2. dekompenzovaní revmatici, vertebropati, pacienti s dekompenzovanými chronickými kořenovými drážděními bez indikace k operaci i jinými dekompenzovanými neurologickými onemocněními apod.

Procedury

Nabídku námi poskytovaných procedur lze rozdělit do několika základních oblastí.

 • Léčebná tělesná výchova – součást léčebného plánu pro indikované skupiny diagnóz
 • Fyzikální terapie – využívá působení fyzikálních vlastností na lidský organismus
 • Balneoterapie – léčba založená na využití termální vody
 • Ergoterapie – nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy

Rehabilitační programy

Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova – individuální

U indikovaných diagnostických skupin je nejdůležitější součást léčebného plánu. Využívá všech základních metodik používaných v léčebné rehabilitaci – reflexní cvičení dle Vojty, nervosvalová stimulace dle Kabáta, metodika cvičení dle Mojžíšové, Čápové, měkké techniky dle Lewitta PIR, míčkování facili, škola zad, reflexní masáže, Brunkow, využití balančních ploch a míčů a cvičení s pružnými tahy.

Léčebná tělesná výchova – skupinová

Do skupin vybíráme klienty se stejnou diagnózou, čímž docilujeme přiměřeného zatížení a ideální náplně cvičební jednotky.

Skupinová chůze

Provádíme nácvik kvalitnějšího chůzového stereotypu u mobilnějších klientů, skupiny jsou opět členěny podle jednotlivých diagnóz.

U mobilních klientů je možno volit varianty individuálních procedur v celém léčebném plánu (např. individuální chůze, individuální dechová gymnastika, a pod).

Doplňkově k základním procedurám Léčebné tělesné výchovy

 • dechovou gymnastiku
 • logopedii
 • polohování
 • posilování
 • rotoped
 • šlapačky
 • elektrický chodník
 • rumpálky
 • motomed
 • motodlahy

Balneoterapie

Balneoterapie patří sice svou náplní k procedurám fyzikální terapie, ale vzhledem k její důležitosti v rámci naší léčebné péče, zmiňujeme se o ní podrobněji v této části. Balneoterapie v našich lázních je založena na využití termální vody. Zdrojem je Janův a Černý pramen o teplotě 27ºC. Touto vodou je napájen velký a malý bazén. V malém bazénu je voda přihřívána na teplotu 36ºC. Přihřívání je nutné z hlediska pobytu imobilních klientů v malém bazénu.

Rehabilitační termální bazén

Nachází se za Lázeňským domem. Naši hosté mají pohodlný přístup do bazénu výtahem ze spojovací chodby mezi Lázeňským domem a Terrou nebo přímo z obchodní ulice. Bazén má asymetrický tvar, jeho vodní plocha je cca 230 m², hloubka od 1,2 do 1,5m. Je zásobován termální vodou z léčivých pramenů Janova a Černého. Další součástí bazénu jsou různé vodní atrakce jako vodní clona, protiproud, masážní a perličková lůžka a dvě perličkové lázně, z nichž jedna má teplotu 32ºC. Dva další perličkové bazénky jsou pacientům k dispozici na venkovní terase.

K Balneoprovozu dále patří:

 • perličkové koupele
 • vířivé koupele
 • uhličité koupele
 • částečné vířivé lázně
 • skotské střiky
 • skupinové cvičení v bazénu
 • vodní aerobik

Fyzikální terapie

V rámci fyzikální terapie poskytujeme tyto procedury:

 • bioptronovou lampu
 • diadynamic
 • laser
 • magnetoterapii
 • Phyaction
 • Pneuven
 • solux
 • stimulace el. proudy
 • ultrazvuk
 • VAS – 07
 • parafín
 • zábaly
 • masáže klasická a segmentální
 • klimatoterapie

Ergoterapie

Tato širokospektrá léčebná metoda činí neoddělitelnou součást lázeňských procedur. Ergoterapii provádí diplomovaný ergoterapeut a postupuje individuálně a cíleně podle potřeb pacienta.

Soustředíme se na nácvik sebeobsluhy a přesunů (vozíčkářů) samostatnosti při běžných denních činnostech za využití kompenzačních pomůcek. Dle možností pacienta probíhá cílený nácvik nebo zdokonalení hrubé a jemné motoriky rukou, případně nohou, a to formou výtvarných a pracovních činností. Využíváme veškerých možných dostupných materiálů a postupů, upravených k potřebám pacienta.

Léčba v Janských Lázních