Janskolázeňské symposium 2018 - Janské Lázně

Janskolázeňské symposium 2018

12. ročník Janskolázeňského symposia se uskuteční v termínu 11. – 13. ledna 2018

témata a ostatní informace budou zveřejněny v průběhu roku 2017

 

Společnost  pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP
a
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.

uspořádaly

XI. janskolázeňské symposium

12. – 14. ledna 2017 proběhl v Janských Lázních již 11. ročník lékařského Janskolázeňského symposia, kterého se zúčastnili lékaři z oboru ortopedie, rehabilitace, traumatologie, neurologie, chirurgie, neurochirurgie, pediatrie, dále ergoterapeuti, fyzioterapeuti i zdravotní sestry.

Připomněli jsme si 100 let od narození významné osobnosti v oblasti neurologie a rehabilitace, autora metody reflexní lokomoce, prof. MUDr. Václava Vojty.

V dětské části symposia jsme mezi přednášejícími přivítali mnoho skvělých odborníků z neurologie, ortopedie, rehabilitace, pediatrie a dalších oborů. Poprvé jsme měli možnost na našem symposiu zhlédnout prezentaci zástupce Anatomického ústavu doc. Naňky, program to obohatilo. Zásadní neurologickou přednášku na téma dyskinéz měl prim. Kraus z FN Motol. V ortopedické části zazněly přednášky hvězd tohoto oboru, jako obvykle na nejvyšší úrovni. Měli jsme radost, že jsme mohli pogratulovat prof. Chomiakovi k titulu, který mu prezident republiky udělil v květnu 2016. Ze zahraničních účastníků vedla přednášku MUDr. Praženicová z oční kliniky v Banské Bystrici. Z oboru pneumologie zazněla tradičně skvělá přednáška od prof. Pohunka.

Svými přednáškami zaujali také zaměstnanci léčebných lázní Janské Lázně, za dětskou léčebnu Bc. Vízek a prim. Janko, za léčebnu dospělých Mgr. Kejřová a Mgr. Konopáč v části týkající se intervencí u osob po polytraumatu. V bloku „Polytraumata multioborově“ přispěla také doc. Tošnerová z rehabilitační kliniky či doc. Kobesová z rehabilitační kliniky FN Motol. Tradičně skvěle přednášely doc. Švestková a prim. Angerová z kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK.

Poděkování patří prim. MUDr. Vasilu Jankovi a prim. MUDr. Lence Smetanové za pečlivou přípravu ročníku.

Fotogalerii naleznete níže: