Partneři a sponzoři - Janské Lázně

Generální partneři slavnostního zahájení lázeňské sezóny 2017

Hlavní partneři

kooperativa montrago vak trutnov

Pořadatelé

Partneři

bidvest carla grund horská služba
juta advokátní kancelář jelínek makro
ALFAMA CZ s.r.o.

Mediální podpora

rádio černá hora

V roce 2015 jsme uzavřeli Dohodu o příspěvek na vyhrazení společensky účelného místa, která byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu.

nadace čez

Realizaci projektu „Mechanické vozíky pro děti s pohybovým omezením dolních končetin“ podpořila Nadace ČEZ .
Tímto Nadaci ČEZ děkujeme.

dscf4310_komprim

norway grants

Státní léčebné lázně Janské Lázně obdržely v rámci programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ příslib dotace z Norských fondů na projekt „Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna“.

Více informací o Norských fondech v Janských lázních nalezenete zde

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více …než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Zdroj: MF ČR

Více informací o Norských fondech v Janských lázních nalezenete zde